Datum: 13/11/17│Autor: admin

Obavijest o ispitnim terminima (apsolventi i imatrikulanti)

Ispiti za studente u apsolventskom statusu, održat će se prema sljedećem rasporedu:

  • Televizija I – 28.11.2017. u 8:15 sati
  • Radijska produkcija – 28.11.2017. u 8:15 sati
  • Novinarska praksa – 20. 11. 2017. u 8:30 sati
  • Žanrovi u medijima – 27.11.2017. u 10:30 sati
  • Televizija II – 24.11.2017. u 10:30 sati
  • Praksa na radiju – 27.11.2017. u 8:30 sati