Datum: 11/12/17│Autor: admin

Obavijest o ispitnim terminima (apsolventi i imatrikulanti)

Ispiti za studente u apsolventskom statusu, održat će se prema sljedećem rasporedu:

  • Žanrovi u medijima – 18.12.2017. u 8:15 sati    
  • Radijska produkcija – 18.12.2017. u 8:30 sati    
  • Praksa na radiju – 19.12.2017. u 8:15 sati
  • Televizijska produkcija – 19.12.2017. u 8:30 sati
  • Novinarska praksa – 21. 12. 2017. u 10:30 sati    
  • Televizija I – 26.12.2017. u 8:15 sati    
  • Televizija II – 27.12.2017. u 8:15 sati