Datum: 27/2/17 u 10:00│Autor: admin

Obavijest o ispitnim terminima (apsolventi i imatrikulanti)

Ispiti za studente u apsolventskom statusu, održat će se prema sljedećem rasporedu:

  • Televizija I – 15.3.2017. u 8:00 sati
  • Televizija II – 16.3.2017. u 8:00 sati
  • Novinarska praksa – 17. 3. 2017. u 10:00 sati
  • Žanrovi u medijima – 17.3.2017. u 10:00 sati
  • Radijska produkcija – 24.3.2017. u 10:00 sati
  • TV produkcija – 24.3.2017. u 10:00 sati