Datum: 13/3/17 u 10:00│Autor: admin

Obavijest o ispitnim terminima (apsolventi i imatrikulanti)

Ispiti za studente u apsolventskom i imatrikulantskom statusu, održat će se prema sljedećem rasporedu:

  • Novinarska deontologija – 30.03.2017. u 11 sati
  • Medijski menadžment – 29.03.2017. u 11 sati
  • Praksa na TV – 30.03.2017. u 8 sati
  • Medijska pismenost – 29.03.2017. u 11 sati