OBAVIJEST│Datum: 28/8/18│Autor: admin

Značajan doprinos praktičnom radu studenta Predškolskog odgoja i obrazovanja

Sporazum o saradnji između Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla

Dekanica Filozofskog fakulteta dr.sc. Nihada Delibegović Džanić, vanr.prof. i direktorica Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla, Sanja Karić, dipl.iur. su potpisale sporazum o saradnji između Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla.

Ovim sporazumom regulišu se uzajamna prava i obaveze između sporazumnih strana, a koje se odnose na sljedeće aktivnosti: obavljanje metodičke, psihološke i pedagoške prakse za studente Filozofskog fakulteta, naučno-istraživačka saradnja, organizovanje predavanja, radionica i seminara, stručna pomoć i razmjena praktičnih iskustava, zajednička realizacija i učestvovanje u projektima, i druga pitanja značajna za sporazumne strane.